ul. Żonkilowa 27, 60-175 Poznań
tel.: 882-101-103 ; 517-501-601
e-mail: biuro@geosynteks.pl

Oferta Geowłókniny

Geowłókniny

GEOWŁÓKNINY – wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączone mechanicznie - w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania. Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

Ze względu na spełniane przez geowłókniny funkcje oraz obszary inżynierii, w jakich są stosowane, można wyodrębnić kilka zasadniczych grup geowłóknin:

separacja fmt

separacja

filtracja fmt

filtracja

ochrona fmt

ochrona

drenaz fmt

drenaż

przeciwerozja fmt

przeciwerozja

wzmocnienie fmt

wzmocnienie gruntu

uszczelnienie fmt

uszczelnienie

wzm nawie drog fmt

Wzmocnienie nawierzchni drogowych

 

Geowłókniny filtracyjne - informacje szczegółowe:

Funkcje
- Filtracja
- Separacja
- Przeciwerozja

Efekty działania
- zwiększenie wydajności i żywotności systemów drenażowych
- ochrona gruntu przed wypłukiwaniem

Zastosowania
Geowłókniny filtracyjne mają zastosowanie jako ochrona systemów drenażowych przed zamuleniem, oraz jako filtr zapobiegający erozji gruntu powodowanej wypływem wody gruntowej (pod zabezpieczeniami brzegowymi, oraz wodoprzepuszczalnymi konstrukcjami oporowymi, np. z gabionów)

Cechy
Optymalne są tu geowłókniny cienkie, o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody i przenikanie najdrobniejszych cząstek, wypłukiwanych z chronionego gruntu bez ich zatrzymania między włóknami, co powodowałoby tzw. kolmatację

("zatykanie porów") filtra z geowłókniny.

Dobór
Przy doborze geowłókniny filtracyjnej powinno się zatem brać pod uwagę przede wszystkim wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, charakterystyczny wymiar porów, a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwa odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu).
Geowłókniny filtracyjno–separacyjne - informacje szczegółowe
Funkcje
- Separacja
- Filtracja
- Drenaż
- Ochrona

Efekty działania
- skrócenie czasu konsolidacji i stabilizacji podłoża gruntowego
- zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności wymiany gruntu
- wzmocnienie podłoża gruntowego
- przeciwdziałanie erodującemu oddziaływaniu wód gruntowych

Zastosowania
Tam, gdzie można się spodziewać znaczniejszych odkształceń separowanych warstw, spowodowanych np. dużym osiadaniem, geowłókniny są najbezpieczniejszym separatorem, ponieważ ich znaczne wydłużalności redukują ryzyko uszkodzenia w procesie odkształcania warstw, jak też podczas wbudowywania.

Cechy
Optymalne są tu geowłókniny o strukturze pozwalającej na duży przepływ wody zarówno w kierunku prostopadłym jak i w płaszczyźnie materiału, przy jak najmniejszej skłonności do kolmatacji ("zatykania" porów) oraz zachowaniu odpowiednio wysokich własności mechanicznych.
Najlepiej te uwarunkowania spełniane są przez geowłókniny z włókien ciągłych (ew. ciętych), łączonych mechanicznie w procesie igłowania, ponieważ technologia ta pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych własności mechanicznych przy jak najmniejszej grubości i masie powierzchniowej materiału, co z kolei jest konieczne dla zapewnienia jego wysokiej wodoprzepuszczalności i niskiej podatności na kolmatację

Dobór
Przy doborze geowłókniny separacyjno-filtracyjnej powinno się zatem brać pod uwagę w równym stopniu wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu, charakterystyczny wymiar porów, wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie materiału (funkcja drenująca), a także własności mechaniczne (w zakresie zapewniającym właściwą odporność na uszkodzenia przy wbudowaniu, oraz podczas pracy w warunkach większych osiadań gruntu, znacznych obciążeń użytkowych i dynamiki tych obciążeń).
Geowłókniny ochronne - informacje szczegółowe
Funkcje
- ochrona
- separacja
- drenaż

Efekty działania
- ochrona geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi
- separacja warstw konstrukcji chroniących lub uszczelniających grunt
- odprowadzenie wody lub odcieków w płaszczyźnie materiału

Zastosowania
- budowa kwater na wysypiskach odpadów
- zamykanie wysypisk odpadów

Cechy
Geowłókniny ochronne wyróżniają się bardzo wysokimi wartościami odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, oraz dobrą wodoprzepuszczalnością w płaszczyźnie wyrobu.

Dobór
Przy doborze należy zwracać uwagę na rodzaj elementów, mogących stanowić zagrożenie dla szczelności geomembran i pod tym kątem stosować geowłókniny o odpowiedniej odporności na przebicie

Nasz adres:
GEOSYNTEKS

ul. Żonkilowa 27, 60-175 Poznań
tel.: 882-101-103 ; 517-501-601
e-mail: biuro@geosynteks.pl
Copyright © 2014 GEOSYNTEKS, by GlobalDigital. All Rights Reserved

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.  Akceptuje warunki korzystania z serwisu